insanların denize olan gereksinimini Bizans kadar anlayamıyoruz

Bundan 1500 yıl önce Bizans döneminde “hiç kimsenin konutunun diğerinin deniz manzarasını kesmemesi” kuralı yasalaştırılmıştı. Yasa olarak deniz manzarasının kapatılmaması kuralı 565’li yıllara dayanıyor. 

2018’deyiz, duyduk ki Okluk Koyu kamulaşıyormuş. Can Pulak makalesinde bu koyda neler olduğunu yazmış. Okluk Koyu’nun kamulaşması, güvenlik nedeniyle halka kapatılması şu anlama geliyor:

Halk deniz yoluyla ya da kara yoluyla bu koylara ulaşamayacak

Yatçılar bu koylara giremeyecek

Deniz turizmi bu bölgede bitecek

Burada iş yapan köylüler yerlerinden olacak

Bir başka engelleme de Beşiktaş iskelesi’nde yaşanmıştı. Eskiden vapur beklerken iskelenin kenarında denize sıfır alanda çay içerdik. Şimdi orası da güvenlik sebebiyle kapalı.

Çok yazık, insanın denize duyduğu gereksinimi Bizans kadar anlayamıyoruz!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s